AC Administratiekantoor

Diensten

Administraties

Ik verzorg uw boekhouding, danwel salarisadministratie op verschillende manieren:
* U levert, al dan niet gesorteerd en geordend, aan.
* Ik verwerk uw administratie op (uw) lokatie.
* U levert uw bescheiden in digitale vorm aan.

Jaarrekening

Op basis van de door u aangeleverde danwel door mij verzorgde administratie kan ik uw jaarrekening samenstellen, ook kan ik zorgdragen voor een eventuele verplichte deponering van uw publicatierapport in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel.

Rapportage

Allerhande (tussentijdse) rapportage is mogelijk, zowel liquiditeitsprognoses danwel domweg inzage in uw opbrengsten en kosten om al dan niet tussentijds uw strategie aan te passen.

Fiscale aangiften

Ik verzorg de aangiften van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en omzetbelasting (inclusief Intracommunautaire prestaties).

IMG_8360

© 2006-2011 www.mijn-eigen-website.nl